Gelir Testi G0 G1 G2 G3 Ne Demek ?

gelir testi, gelir testi sonucu, gelir testi sonucu öğrenme, gelir testi nasıl yapılır?,gelir testi için nereye başvurulur,gelir testi için gerekli evraklar,gelir testi son gün,gelir testi ne zaman yapılır,kimler gelir testi yaptırmalı

gelir-testi

Paylaş

Güneş Enerjili Pompa

Gelir Testi Nedir Ve Kimlerin Gelir Testi Yaptırmak Zorundadır?

Sosyal güvencesi olmayan, 18 yaşını doldurmuş olan herkes ve yeşil kartlıları doğrudan ilgilendiren bu test, sigortalılar gibi yasayla belirlenmiş kişileri ilgilendirmemektedir. Genel sağlık sigortası kapsamında ödemelerinizin miktarını yapmaya başlamanızı sağlamak amacıyla yapılır. Sigorta prim borcunun ailenin maddi durumuna göre belirlendiği sigorta uygulamasının zorunlu tutuluyor olması, gelir testinin yapılması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Aynı çatı altında yaşamakta olduğunuz kişilerin aylık gelirlerinin toplanarak, aile içindeki bireylere eşit bölünmesiyle belirlenen aylık gelirinize göre prim borçlarınızın belirlendiği bu test sonrasında sigortaya kaydınızı yaptırıp sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlarsınız.

Gelir testine tabi tutulan kişiler, yapılan gelir testi sonucunda tespit edilen aylık gelir durumlarına göre G0, G1, G2 ve G3 olarak sınıflandırılmakta olup, bu sınıflandırmaların ne anlama geldiği aşağıda açıklanmıştır;

• G0: Geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (primlerini devlet öder / yeşil kart kapsamında),

• G1: Geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olanlar (brüt asgari ücretin üçte birinin % 12’si tutarında prim öderler),

• G2: Geliri aylık brüt asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olanlar (brüt asgari ücretin % 12’si tutarında prim öderler),

G3: Geliri aylık brüt asgari ücretin iki katından fazla olanlar (brüt asgari ücretin iki katının % 12’si tutarında prim öderler).

Gelir Testini Ne Zaman Yaptırmalıyım?

Kanun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası (g) bendi kapsamında tescil edilen kişilerin gelir testi müracaat bildiriminin (Ek:1) kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bir aylık süre içerisinde gelir testine başvurmayanların tescil başlangıç tarihinden itibaren aile içindeki gelirinin kişi başına düşen aylık tutarı olarak, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazancın (asgari ücretin) iki katı esas alınarak primleri tahakkuk ettirilecek ve bu kişilerin ödemeleri gereken prim miktarı, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla kendilerine tebliğ edilecektir. Bu süre Kanunun (60/1 (c-1) )alt bendi kapsamında olduğu tespit edilenler için kendilerine “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebliğ edildiği tarihten itibaren altı aydır.

  1. Savas Öztürk dedi ki:

    Güneş enerjisi maliyetleri ne kadar?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir