Yenilenebilir Enerji Rüzgar Güneş Enerjisi Devlet Desteği

Bu yazımızda şu sorulara yanıt arayacağız: yenilenebilir enerji devlet alım garantisi,yenilenebilir enerji kaynakları devlet desteği,yenilenebilir enerji alım fiyatları,yenilenebilir enerji devlet destekleri,yenilenebilir enerji devlet teşvikleri,yenilenebilir enerji destekleri 2015,yenilenebilir enerji hibe,yenilenebilir enerji projeleri,yenilenebilir enerji kaynakları devlet desteği ne kadar ?

Paylaş

Güneş Enerjili Pompa

YEK Destekleme Mekanizması 5346 Sayılı Kanun’unun yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2005 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar işletmeye girmiş ya da girecek YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için kanuna ekli I sayılı cetvelde belirlenen fiyatlar on (10) yıl süreyle uygulanacaktır.

Lisanssiz

Bakanlar Kurulu, 31 Aralık 2015’ten sonra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesisleri için kanun doğrultusunda uygulanacak miktar, fiyat, süreleri ve kaynakları belirleme yetkisine sahip olup,  bu yetkisini kullanarak 18 Kasım 2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı karar ile 1 Ocak 2016’dan itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için 5346 Sayılı Kanun’a ekli I sayılı cetvelde yer alan fiyatların on (10) yıl süreyle uygulanacağını düzenlemiştir.

Muafiyetli üretim kapsamında YEK’ten elektrik üreten gerçek/tüzel kişiler, ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri enerjiyi dağıtım sistemine vermeleri halinde I Sayılı cetveldeki fiyatlandırmadan on (10) yıl süreyle faydalanabileceklerdir.
Yerli ürün kullanımı kapsamında 31 Aralık 2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinin mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamı yurt içinde imal edilmişse I Sayılı Cetveldeki belirlenen fiyatlara üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş (5) yıl süreyle, II Sayılı Cetvelde belirlenen fiyatlar ilave edilecektir.

31 Aralık 2015 tarihinden sonra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesisleri için yerli katkı ilavesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkında Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu kendisine verilen bu yetkiyi kullanarak 18 Kasım 2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı Karar ile 1 Ocak 2016 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik
aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş (5) yıl süreyle aynı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatların ilave edileceğini hüküm altına almıştır. (Karar 5 Aralık 2013 tarihli RG de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.)

lisanssiz-destek

lisassiz-3

 

  1. Yasmin Cevahir dedi ki:

    Bir evin ihtiyacı olan sistemin maliyeti nedir?

  2. Ozturk Akgun dedi ki:

    Solar Enerji Hibe destekleri var mı? Varsa Nelerdir ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir