2.el Jeneratör Fiyatları

2 el jeneratör sahibinden,jeneratör fiyatları koçtaş,aksa 2 el jeneratör fiyatları,2.el jeneratör fiyatları sahibinden,2.el dizel jeneratör fiyatları,2.el satılık jeneratör fiyatları,2.el 15 kw jeneratör fiyatları,en ucuz jeneratör fiyatları,2.el jeneratör fiyatları,dizel jeneratör fiyatları,honda jeneratör fiyatları,genpower jeneratör fiyatları,aksa jeneratör fiyatları,yamaha jeneratör fiyatları,aksa jeneratör,en ucuz jeneratör fiyatları

jenerator nedir

Paylaş

Güneş Enerjili Pompa
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren makineler “jeneratör” veya “alternatör” ismi ile adlandırılmaktadır. Elektrik enerjisinin üretimi, iletilmesi ve dağıtılmasında alternatif akımın kullanılması büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Alternatif akımın üretilmesinde jeneratörler kullanıldığı için senkron jeneratörlerin (alternatörlerin ) önemi büyüktür. Günümüzde elektrik enerjisini elde etmek için kullandığımız çeşitli mekanik kuvvetler vardır. Bu kuvvetler; hidroelektrik santrallerinde su ile, termik santrallerde kömürün yakılması sonucu elde edilen buhar ile, rüzgar santrallerinde rüzgar ile, nükleer güç santrallerinde çekirdek bölünmesinden açığa çıkan enerji yardımıyla üretilen buhar ile vb. şekillerle sağlanmaktadır. Jeneratörler başlıca iki ana bölümden oluşurlar; endüvi (stator) ve endüktör (rotor).
dups
Stator, alternatörlerde alternatif gerilimin elde edildiği kısma denir. Birer yüzeyleri yalıtılmış silisli saçların paketlenmesinden yapılmışlardır. Stator yapısına göre duran statorlü ve dönen statorlü olmak üzere iki kısma ayrılır. Dönen statorlü alternatörün rotoru sabittir. Duran statorlü alternatörün rotoru ise hareketlidir. Alternatör ister dönen statorlü olsun isterse duran statorlü olsun, stator üzerinde daima alternatif gerilimin üretildiği sargılar bulunur. Rotor üzerinde ise daima kutup (doğru akım) sargıları bulunur. Genelde stator, küçük güçlü alternatörlerde dönen kısımda bulunur. Büyük güçlü alternatörlerde ise duran kısımdadır.

Döner statorlü alternatörler büyük güçler için yapılamazlar. Dönen statorlü makinelerde akım ve gerilimler dış devreye bilezik ve fırçalar yardımı ile alınmaktadır. Ancak kuvvetli akım ve yüksek gerilimlerde bu işlem birçok sorun oluşturacaktır.

Dönen Endüvili Senkron Jeneratörler

Bu tip senkron jeneratörlerde, “Sabit kutuplar içerisinde döndürülen iletkenlerde Faraday Kanununa göre bir gerilim indüklenir.” prensibiyle çalışırlar ve indüklenen gerilimi bilezikler ve fırça yardımıyla alternatif akım olarak alınır.

Duran Endüvili Senkron Jeneratörler

Güneş Paneli Fiyatları  + Güneş Paneli Fiyatları
Bu tip senkron jeneratörler; “Mekanik enerji ile döndürülen kutuplar etrafında bulunan iletkenlerde Faraday Kanununa göre bir gerilim indüklenir” prensibiyle çalışırlar. Genellikle büyük güçlü senkron jeneratörler bu tipte imal edilmektedir.
Senkron makinenin kutuplarındaki uyartım bobinleri doğru akım ile beslenir. Bu doğru akım bobinleri bir manyetik alan meydana getirir. Senkron jeneratörün senkron devir (ns) sayısı ile tahrik edilmesi sonucunda endüvi (rotor) çevresinde bu senkron hız ile döner. Dışardan tahrik sureti ile döndürülen bu döner alan stator sargısında değişik fazlarda gerilim indükleyecektir. Statorda indüklenen gerilim bilezik ve fırçaya gerek kalmadan direkt dış devreye alınmaktadır.

Alternatörlerin Uyarılması

Şebekeleri besleyen alternatörlerin yükleri günün her saatinde aynı değildir. Oysa, alternatörlerin yüklü çalışma durumlarında (özellikle indüktif yükte) uç gerilimlerinde düşmeler olurken, üzerindeki yükü kalkan (boş çalışan) alternatörün uç geriliminde yükselmeler olur. Ancak elektrik şebekelerinde yüke göre değişken bir gerilim değil, sabit bir gerilim arzu edilir. Bu da değişik yük durumlarına göre alternatörlerin uç gerilimlerini ayarlamakla sağlanır. Bilindiği gibi alternatörlerde gerilim;

►Devir sayısı,
►Kutuplardaki manyetik akı gibi değişkenlere bağlıdır.

Devir sayısının değişmesi aynı zamanda (F=P.n/120) frekansı da değiştireceğinden gerilim ayarı için kutuplardaki manyetik akının (Φ) değiştirilmesi gerekir. Bunun için de uyartım akımını değiştirmek yeterlidir.

Alternatörlerin uyartım akımı başlıca üç şekilde sağlanır.

Power Enerji Güneş Enerjili Sulama Sistemleri

► Serbest uyartım
►Özel uyartım
►Kendi kendine uyartım

İnverter Fiyatları + İnverter Fiyatları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.