Tarımsal Sulama Destekleri 2019

Tarımsal Sulama Destekleri 2019, güneş enerjisi sulama devlet teşvikleri, güneş enerjisi sulama devlet desteklemesi, tarımsal sulama güneş enerjisi fiyatları, güneş enerjili sulama pompası, güneş paneli ile su çıkarma, güneş paneli ile tarla sulama, güneş paneli ile bahçe sulama,tarımsal sulama elektrik,damlama sulama hibe desteği 2017,sondaj devlet desteği,tarım

tarimsal sulama

Paylaş

Güneş Enerjili Pompa

Çiftçilere özel güneş enerjili tarımsal sulamada faydalanabilecekleri gerçek kişiler için 100.000 ve tüzel kişiler için 200.000TL olacak hibelere başvurular için geri sayım başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 29 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırmak pazar isteklerine uygun üretim yapmak ve üreticilerin bu sayede gelir düzeyini yükseltmesi amacıyla sulama sistemlerinin destekleneceği açıklanmıştır.

Yatırım Konuları Nelerdir?tarla1

Güneş Paneli Fiyatları  + Güneş Paneli Fiyatları
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Güneş Enerjisi İle Bahçe Sulama Pompası, Güneş Enerjisi İle Tarımsal Sulama Pompası,

Güneş enerjili su pompalama sistemleri, güneş enerjisinin en verimli ve anlamlı kullanıldığı alanlardandır. Kuyuların ve diğer su kaynaklarının merkezlere uzak, kırsal bölgelerde bulundukları düşünülürse, geleneksel enerji kaynaklarını kullanmanın ya oldukça uzun kablolama ya da sahada benzinli jeneratör kullanımını gerektireceği bilinmektedir.

Power Enerji Güneş Enerjili Sulama Sistemleri

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

1 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

İçindekiler

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

2 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

İnverter Fiyatları + İnverter Fiyatları

3 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

4 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

5.5 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

7.5 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

Jel Akü Fiyatları + Jel Akü Fiyatları

10 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

15 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

20 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

Şarj Kontrol Cihazı + Solar Kablo

25 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

30 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

40 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

gunes enerjili sulama 1hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp fiyatlari

BağEvi Güneş Enerjisi

50 Hp (Beygir) Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemi ( Güneş Paneli İle Çalışan Dalgıç Pompa)

-Suyun çıktığı kuyu derinliği,
-Var ise deponun büyüklüğü depo yoksa günlük su ihtiyacının ne kadar olduğu,
– Sulama sıklığı (Kaç günde bir sulama yapıldığı)
-Kuyu ile depo arasındaki kot farkı
-Yatayda suyun taşınacağı mesafe
-Sistemin kullanılacağı aylar
-Sistemin kurulacağı şehir

Günes Enerjili Tarımsal Sistemlerin Avantajları:

• Sadece ilk yatırım maliyeti vardır.
• İsletme maliyeti hemen hemen sıfırdır. (gerekli durumlardaki bakım maliyetleri hariç)
• Yüksek verimlidir ve elektriksel kayıplar azdır.
• Kolay montaj imkanı vardır.
• Şebekeye bağımlılık yoktur.

Uygulama İlleri Hangileridir?

Yukarıda belirtilen yatırım konuları kapsamında program tüm illerde uygulanır.
harita(6)

Yatırımın Tamamlanma Süresi Ne Kadardır?

Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla kırk beş gün içerisinde tamamlanır. Yukarıda belirtilen (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan yatırım konularına ilişkin alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının da 45 günlük süre içinde tamamlanması gerekir.
Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama sisteminin tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç otuz gün içerisinde il proje yürütme birimince tutanağa bağlanır.

Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler Nelerdir?

-Başvuru yapabilmek için öncelikle bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir. Yatırımcı yukarıda belirtilen yatırım konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilir.
-Kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler.
-Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
-Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.
-Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

Hibe Desteği Tutarı ve Oranı Ne Kadardır?
hibehk

-Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

-Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.-TL, tüzel kişiler için 200.000.-TL’yi geçemez.

-Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

-Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

-Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

  1. Cevher Akdag dedi ki:

    Evin çatısına güneş enerji santrali kurabilir miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir