LISANSSIZ ELEKTRIK ÜRETIMI NEDIR?

Lisanssız Elektrik Üretimi , lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği, lisanssız elektrik üretimi fiyatları,lisanssız elektrik üretimi derneği,lisanssız elektrik üretimi maliyeti,lisanssız elektrik üretimi başvuru formu,lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği ve uygulama taslağı,lisanssız elektrik üretimi konutları,lisanssız elektrik üretimi inşaatı

rüzgar türbini nasıl kurulur, rüzgar türbini 1 mw, rüzgar türbini 3 mw,

Paylaş

Güneş Enerjili Pompa

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve verimini artırmaya yönelik gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ile birlikte gerçek ya da tüzel kişilere kendi enerjilerini üretebilmelerine yönelik haklar tanınmıştır. Kendi enerjilerini üretebilme hakkına sahip olan bu gerçek ve tüzel kişiler herhangi bir lisans alma ya da şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulmuşlardır. Bu yazımızda sizlere lisanssız elektrik üretimi hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarından bahsedeceğiz;

 • Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Kimler Başvurabilir?

Lisanssız elektrik üretim tesislerini elektrik abonesi olan herkes kurabilmektedir. Lisanssız elektrik üretimi gerçekleştirmek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin en az bir aboneliğinin bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte aboneliği olmayan kişilerin lisanssız elektrik üretimi ilgili hakları bulunmamaktadır. Aynı zamanda apartman yönetimi vb. şekilde gerçek ya da tüzel kişi olmayan aboneler de lisanssız elektrik üretimi için tesis kurma hakkına sahip değillerdir.

Güneş Paneli Fiyatları +Güneş Paneli Fiyatları

41c

 • Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Nereye Başvurulması Gerekir?

Lisanssız elektrik üretimi için hidrolik kaynağa yönelik olarak tesisin kurulacağı yerdeki İl Özel İdaresine, İl Özel İdaresi’nin bulunmadığı bölgelerde ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gerekli bildirimlerin yapılması, diğer kaynaklar içinse tesisin kurulacağı bölgede yer alan dağıtım şirketi ya da OSB’ye başvurulması gerekmektedir.

Power Enerji Güneş Enerjili Sulama Sistemleri
 • Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Lisanssız elektrik üretimi için tesisin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti gerekmektedir. Eğer bu yer kira ise tapu yerine kiralama belgesi sunulmalıdır. Bununla birlikte tesisin teknik özelliklerini belirten Tek Hat Şeması da sunulacak belgeler arasında yer alır. Diğer bir belge ise başvuru ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da dekont olmalıdır. Müracaatı kabul edilen kişilere dağıtım şirketi tarafından yazı gönderilir. Kendisine yazı gelen kişinin ise 180 gün içinde gerekli tüm prosedürleri tamamlayarak projesini dağıtım şirketine onaylatması gerekir. Projenin onaylanması ile birlikte tesis kurulur ve dağıtım şirketi tarafından test edilerek onaylanması ile birlikte şebekeye elektrik satışı başlamaktadır.

farms_1669255b

TÜRKIYE’DE LISANSSIZ ELEKTRIK ÜRETIMI

Türkiye’de lisanssız elektrik üretimine ilişkin kanun ve yasalar ”Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği Tüzüğü” tarafından belirlenmektedir. Derneğin merkezi Maslak yani İstanbul’dadır. Lisanssız elektrik üretimi Türkiye için geçerli tüzüğün yer aldığı bu derneğin amacı lisans almadan elektrik üretimi için gerekli faaliyetlerin etkinleştirilerek geliştirilmesi, bu konuda çalışmalar yürüten diğer kuruluşlara destek sağlamak, Türkiye’de lisanssız elektik üretiminin geliştirilmesi için teşvik çalışmaları yapmak ve bu konudaki çalışmaların oluşumuna öncülük etmektir.

İnverter Fiyatları +İnverter Fiyatları

Dernek bu konuda şu çalışmaları gerçekleştirmektedir;

 • Lisanssız elektrik üretimi konusundaki faaliyetleri etkinleştirmek ve geliştirmek adına araştırmalar gerçekleştirmek.
 • Kurslar, seminerler, çeşitli konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 • Bu amaca yönelik olarak her türlü belge, kitap ve dokümanları temin ederek amaçlar doğrultusunda gazete, dergi ve kitap gibi bültenler çıkarmak.
 • Lisanssız elektrik üretimine yönelik her türlü araç, gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin teminini sağlamak.
 • Gerekli izinlerin alınması ile yurt içinden ve yurt dışından bağışlar kabul etmek.
 • Tüzüğü kapsayan amaçların gerçekleştirilmesi için iktisadi, sanayi ve ticari şirketler kurmak.
 • Üyelerin faydalanacakları ve boş zamanlarını değerlendirecekleri lokaller, sosyal tesisler ve kültürel tesisler kurmak.
 • Üyeler arasındaki beşeri muhabbetleri geliştirmek adına konser, balo, tiyatro, sergi ve gezi tarzında ortamlar oluşturarak üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 • Lisanssız elektrik üretiminin geliştirilmesine yönelik vakıf kurmak ve gerekli izinler alarak dernekler oluşturmak.
 • Uluslararası faaliyetlere katılarak yurt dışındaki projelerde yer almak.

Bunun dışında Türkiye’de lisanssız elektrik üretiminde özellikle güneş enerjisi oldukça önemli bir paya sahiptir. Aynı zamanda lisanssız elektrik üretimi gerçekleştirmek isteyen girişimcileri desteklemek amacı ile birçok banka kredi destekleri de sağlamaktadır. Türkiye elektrik ihtiyacının büyük kısmını kendi yenilenebilir kaynaklarından karşılamaya çalışsa da henüz bu konuda atılan adımlar dışa bağımlılığı tamamen bitirmiş durumda değildir. Ancak Türkiye’nin lisanssız elektrik üretiminde Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda yer almayı başardığını da söylemek mümkün.

wind-turbines17

YÖNETMELIĞIN ANA MADDELERI

Lisanssız elektrik üretimi için çıkarılan yönetmeliğin ana maddelerinde ilk olarak kendi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin lisans alma ya da şirket kurmaktan muaf tutuldukları yer alıyor. Ayrıca yönetmelikteki ana maddeler ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin sisteme verilişi halindeki usul ve esasları da içermektedir. Diğer maddelerde ise lisans alma ve şirket kurma muafiyetine dair esaslar yer alırken, yönetmeliğin ikinci kısmındaki maddelerde bağlantı kurma ve bağlantı başvuruları hakkında esaslar açıklanmaktadır. Yönetmeliğin üçüncü bölümünde üretim kaynak belgesine ilişkin hükümler, dördüncü bölümde ise teknik hükümler yer alıyor. Beşinci bölüm ticari hükümleri kapsarken, altıncı ve son bölüm ise çeşitli hükümleri içeriyor. Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği toplamda 35 ana maddeden oluşuyor.

Jel Akü Fiyatları +Jel Akü Fiyatları

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

Lisanssız elektrik üretimi konusunda ilgili kişilerden tarafından sıkça sorulan bazı sorular ve bu soruların en net cevapları şunlardır;

 • Kimler lisanssız elektrik üretimi tesisi kurma hakkına sahiptir?

Bu sorunun cevabını yazımızın başında da belirtmiştik. Elektrik abonesi olan herkes kurabilmektedir.

 • Üretim tesisi ile ilişki kurulacak tüketim tesisinin başvuru sürecinde elektrik tüketmesi gerekiyor mu?

Gerekmemektedir. Ancak gerekli tüketim tesisi başvurular sırasında tamamlanmamışsa ya da inşası devam ediyorsa üretim tesisinin geçici kabulü ile işletmeye alınma sürecine kadar bitmesi gerekiyor.

Şarj Kontrol Cihazı +Solar Kablo
 • Yenilenebilir enerji kaynakları için lisanssız elektrik üretimi tesisi kurulabilir mi?

Evet yenilebilir enerji kaynakları üzerinden elektrik üretim tesisi kurulabilmektedir.

 • Lisans almadan ya da şirket kurmadan kojenerasyon tesisi kurmak mümkün müdür? Böyle bir durumda kurulu güç sınırı var mıdır?

Lisans almadan ya da şirket kurmadan kojenerasyon tesisi kurmak mümkündür. Bu tesisler için %80 üzerinde verimlilik şartının sağlanması ve gerekli koşulların dışında herhangi bir güç sınırı yoktur.

 • Lisanssız elektrik üretimi tesisi kurmam için belediye izin vermiyor. Bu durumda ne yapmam gerekir?

Belediye sınırları içerisinde kalan bölgelerde elektrik üretimi tesisi kurmak için gerekli mevzuata uygun başvuru yapmanız gerekir. Ayrıca Belediyeler de 6446 ve 5346 sayılı Kanunlara göre lisanssız elektrik üretimi tesisi haklarını mevzuata aykırı bir şekilde engellememelidir.

BağEvi Güneş Enerjisi
 • Bir kişinin birden fazla lisanssız elektrik üretim tesisi kurma hakkı var mıdır?

Bir abonelik üzerinden lisanssız elektrik üretimi tesisi kurulması için 1 MW gücünde tesis kurulabilir. Eğer birden fazla tesis kurulacaksa bu tesislerin toplam kurulu gücünün 1 MW olması gerekir.

Lisanssız Elektrik Üretimi Tesisi Kurulumunda Devlet Teşvikleri

Lisanssız elektrik üretimi tesisleri bu hususta oluşturulan Yönetmelik ve Tebliğ kapsamına göre kurulmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişilerin ihtiyaç fazlası ürettikleri elektrik enerjisi 10 yıl olarak YEK mekanizması kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun dışında lisanssız elektrik üretimi teşvik çalışmaları bankaların sağladıkları kredilerle de desteklenmektedir.

Lisanssız elektrik üretimi Türkiye’de her geçen gün daha fazla desteklenmektedir. Ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak adına lisanssız elektrik üretimi teşvik çalışmaları daha da geliştirilmelidir. Lisanssız güneş enerjisi, lisanssız rüzgar enerjisi ve diğer yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine ilişkin tesislerin sayısı her geçen gün daha da artmaktadır.

Bu Ürünü Neden Bizden Satın Almalısınız?


POWER ENERJİ olarak Güneş Enerjisi Solar sektöründe akla gelen, güvenilir ilk firmalardanız. Bu güveni oluşturmamız kolay olmadı dolayısı ile kalitesiz ürünler (ucuz ürünler) satarak bize olan güveni zedeleyemeyiz. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli hususları aşağıda belirttik. Bizi tanımak ve daha önce yaptığımız işleri incelemek isterseniz REFERANSLARIMIZ için tıklayın.


- Satışa sunduğumuz ürünlerin, Garantili Ürünler olduğunu,
- Ürün veya hizmet satışı sonrasında Teknik konularda MUHATAP bulabileceğinizi,
- Kurulum dahil Satışlarda Ürün Montajları, Alanında DENEYİMLİ Teknik Personelimiz tarafından yapılacağını,
- Kurulum dahil Satışlarda Ürün Garantileri ile beraber 2 YIL SERVİS GARANTİSİ verdiğimizi,

bilmenizi isteriz.

Sosyal Medyada POWER ENERJİ

YouTube Kanalımız

Facebook Sayfamız

İnstagram Hesabımız

Twitter Hesabımız

E-Mağazamızdaki Ürünler

Güneş Panelleri (165 Watt, 250 Watt, 275 Watt,300 Watt Solar Paneller)

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Sistemleri ( On Grid /Şebekeye Bağlı Sistemler)

Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketleri ( Off - Grid/ Akülü Sistemler)

Güneş Enerjili Sulama Sistemleri (Dalgıç Pompa Çalıştırma)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir