Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Haritası Bölge İl Güneşlenme Süreleri

türkiye güneşlenme süresi haritası

Paylaş

Güneş Enerjili Pompa

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Haritası Bölge İl Güneşlenme Süreleri

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ, illere göre güneşlenme süreleri,türkiye güneşlenme süresi haritası,güneşlenme süresi en fazla olan il,yıllık güneşlenme süresi en fazla olan bölge,güneşlenme süresi coğrafya,güneşlenme süresi nedir,güneşlenme süresi nasıl hesaplanır,güneşlenme saatleri,güneşlenme süresi neye bağlıdır,türkiye güneş enerjisi potansiyeli atlası,güneşlenme süresi en fazla olan il,güneşlenme süresi coğrafya,yıllık güneşlenme süresi en fazla olan bölge,türkiye güneş enerjisi yatırım haritası,rüzgar enerjisi haritası,türkiye’nin güneş haritası

Türkiye dünya üzerinde 36o-42o kuzey enlemleri ve 26o-45o doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllık ortalama güneş Işınımı 1303 kWh/m2yıl, ortalama yıllık güneşlenme süresi ise 2623 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kWh/m2 güce, günde yaklaşık 7,2 saat, toplamada ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir. 9,8 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) ısıl uygulamalara olmak üzere yıllık 26,2 milyon TEP enerji potansiyeli mevcuttur. Yılın 10 ayı boyunca teknik ve ekonomik olarak ülke yüzölçümünün %63’ünde ve tüm yıl boyunca %17’sinden yaralanabilir.

 

Güneş radyasyonu bu dünyanın atmosferine dik ise, bir düşme 1.367 W/m2 (güneşi sabit kabul edersek, yoksa dünya döndüğü için bu açı devamlı olarak değişecektir) 1.367 W/m2 olan bu değerin 50 W/m2 atmosferde emilir ve yeryüzüne 1.000 W/m2‘lik bir değer ile ulaşır. Yıllık bazda, Türkiye’de bu değer 1.100 kWh/m2*yıl ile 1.300 kWh/m2*yıl arasında değişmekle beraber, çöllerde 2.500 kWh/m2*yıl’ı bulmaktadır.

ulutlu yaz günlerinde bile ışığın %80’ni emilmesine karşın 300 W/m2‘lik bir güce sahiptir.

 

Güneş'ten gelen 1.367 w/m2

 

Gerekli yatırımların yapılması halinde Türkiye yılda birim m2‘sinden ortalama 1.100 kWh’lik güneş enerjisi üretebilir. Güneşten dünyaya saniyede yaklaşık 170 milyon MW enerji gelmektedir. Güneşten bir saniyede dünyaya gelen güneş enerjisi miktarı, Türkiye’nin yıllık enerji üretiminin 1700 katıdır.

 

Türkiye’nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli
Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü
Aylar Aylık Toplam Güneş Enerjisi

(Kcal/cm2-ay)             (kWh/m2-ay)

Güneşlenme Süresi

(Saat/ay)

Ocak 4,45 51,75 103,0
Şubat 5,44 63,27 115,0
Mart 8,31 96,65 165,0
Nisan 10,51 122,23 197,0
Mayıs 13,23 153,86 273,0
Haziran 14,51 168,75 325,0
Temmuz 15,08 175,38 365,0
Ağustos 13,62 158,40 343,0
Eylül 10,60 123,28 280,0
Ekim 7,73 89,90 214,0
Kasım 5,23 60,82 157,0
Aralık 4,03 46,87 103,0
Toplam 112,74 1311 2640
Ortalama 308,0 cal/cm2-gün 3,6 kWh/m2-gün 7,2 saat/gün

 

Türkiye’nin en fazla güneş alan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi olup, ikinci sırada Akdeniz Bölgesi gelmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizin enerji bakımından en zengin bölgesidir. Bu bölgeye gelen yıllık toplam güneş enerjisi miktarı 1460 kW/m2 ve yıllık toplam güneşlenme süresi ise 2993 saattir. Bunun yanında Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin en az güneş enerjisi potansiyeline sahip bölgesidir. Bu verilen ışığında Türkiye’de toplam olarak yıllık alınan enerji 1015kWh kadardır.

 

Türkiye’nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı
Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü
BöLGE

TOPLAM GüNEŞ ENERJİSİ

(kWh/m2-yıl)

GüNEŞLENME SüRESİ (Saat/yıl)

G.DOĞU ANADOLU

1460

2993

AKDENİZ

1390

2956

DOĞU ANADOLU

1365

2664

İç ANADOLU

1314

2628

EGE

1304

2738

MARMARA

1168

2409

KARADENİZ

1120

1971

Ülkemizde güneş enerjisi ile elektrik üretimi diğer gelişmiş ülkelere kıyasla geri kalmış bir durumdadır ve henüz emekleme aşamasındadır. Yasal mevzuatın getirmiş olduğu sınırlamalar nedeni ile 2011 yılına kadar güneşe dayalı elektrik üretimi alanında önemli bir ilerleme sağlanamamıştır. 2011 yılında atılan olumlu adımlar, devletin güneşe dayalı üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garantisi vermesi ve mevzuatta yapılan düzenlemeler ülkemizde solar teknolojisinin gelişmesinin önünü açmıştır. Güneş enerji santralleri kurulması için gerekli adımlar atılmış ve bu alanda ciddi bir yatırım hamlesi başlamıştır. Ayrıca bireyler herhangi bir yasal engele takılmaksızın ve şirket kurma zorunluluğu dahi olmadan evlerinde, iş yerlerinde, fabrikalarında ve sahip oldukları her tür işletme ve tesislerinde güneş enerjisi ile elektrik üretebilmekte, ihtiyaç fazlası olarak üreteceği elektriği dağıtım şirketine belirlenen ücret karşılığında satabilmektedir.
Solar teknolojisinin dünya genelinde gelişmesi ve yaygınlaşmasına paralel olarak ekipman fiyatlarının ucuzlaması, solar sistemleri pahalı olmaktan çıkarmış karlı bir yatırım aracına dönüştürmüştür. Devletin güneşe dayalı üretilen elektriğe KW başına 13,3 $ sent minimum alım fiyatı belirlemesi, hatta yerel malzeme kullanılması durumunda alım fiyatını 19,5 $ sente kadar yükselten teşvik sistemi ve sabit fiyattan 10 yıl süre ile alım garantisi vermesi, yatırım geri dönüş süresini kısaltmış ve yatırımı daha cazip hale getirmiştir. Türkiye’nin güneşlenme açısından şanslı bir ülke olması da sistem verimliliği açısından ayrı bir avantaj sağlamaktadır.

     Bu sayede kurulan bir sistem, yatırım maliyetini ortalama 5-7 yıl gibi kısa bir sürede amorti ettiği gibi devam eden dönemde ciddi bir gelir sağlamaktadır. Güneşe dayalı elektrik üretiminde; hidroelektrik, termik veya rüzgar gibi diğer elektrik üretim yöntemlerinin aksine hareketli veya dönen mekanizmaların bulunmaması, işletme ve bakım masraflarının yok denecek kadar az olmasını sağlamaktadır. Üreticiler tarafından güneş panellerine verilen 25 yıl minimum %80 verimlilikle elektrik üretim garantisi, bu alanda yapılacak yatırımı oldukça karlı bir hale getirmiş bulunmaktadır.
Yapılan düzenlemeler sonrasında 1 MW kapasiteye kadar güneşe dayalı elektrik üretim tesisi kuracak bir bireyin, şirket kurma zorunluluğu dahi bulunmamaktadır. Bu düzenleme, bireylerin evlerine veya işletmelerine kuracakları bir güneş sistemi aracılığıyla kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde ihtiyaç fazlasını satarak ciddi bir gelir elde etmelerine imkan sağlamıştır. Sadece kendi evinin elektrik ihtiyacını karşılamayı düşünen bir aile ise, coğrafi yapıya ve meteorolojik koşullara, bölge ve enerji gereksinimine göre değişiklik göstermekle birlikte, ev tipi solar bir sisteme 6-7 bin TL gibi fiyatlardan başlayarak sahip olabilmektedir. İlk bakışta bu fiyatlar yüksek görülebilir. Ancak bir daha elektrik faturası ödemeyeceğinizi düşündüğünüz zaman ne kadar mantıklı bir yatırım yaptığınızı anlayabilirsiniz.
100 bin TL maliyet ile kurulacak solar bir tesis, kurulduğu bölgeye ve iklim koşullarına  göre değişiklik göstermekle birlikte yıllık ortalama 15-20 bin TL değerinde elektrik üretebilmektedir. Sistem ilk yatırım maliyetini 5-7 yıl gibi bir sürede amorti ettiği gibi, 25 yıllık periyotta bize 5 defa 100 bin TL kazandırabilmektedir. Yatırım amacı ile aynı fiyata alacağımız bir ev, bize yıllık ortalama 3-4 bin tl civarı bir kira geliri sağlayacak ve ilk yatırım maliyetini yaklaşık 25-30 yıl gibi bir sürede amorti edecektir. Bu örnek solar sistemlerin diğer yatırım araçlarına göre kat ve kat daha karlı olduğunu açık şekilde göstermektedir.

     Bunun yanında elektrik şebekesinin ulaşmadığı yerlere enerji götürmek ciddi bir maliyettir. Yerleşim yerlerine uzakta kurulan yakıt istasyonları, maden ocakları, çiftlikler, her boyuttaki çeşitli tesisler, RADYO-TV ve GSM vericileri, yol park ve bahçe aydınlatmaları gibi bir çok alanda enerji ihtiyacı bulunmaktadır. Bu gibi uygulamalarda solar sistemler daha uygun maliyetli çözümler sunmaktadırlar.
Bu sistemler sayesinde; fabrikalar, yakıt istasyonları, marketler, AVM’ ler ve akla gelebilecek birçok alanda en büyük masraf kalemlerinden biri olan elektrik giderleri ortadan kaldırılabilmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji üzerine yapılan yatırımlara sağlanan devlet teşvikleri, finans kuruluşları tarafından sağlanan uzun vadeli ve başlangıçta ödemesiz dönemi bulunan krediler , yatırımcıya bu alanda kolaylıklar sunmakta ve sıfır maliyetle solar sistemlere sahip olmalarına imkan sağlamaktadır.
Elektrik ihtiyacını güneş yoluyla temin eden sulama tesislerine devlet tarafından sağlanan %50’ye varan hibe desteği,  çiftçilerimizin en büyük masraf kalemi olan petrol giderlerinden kurtulmalarına imkan sağlamaktadır. Ülkemizde petrol fiyatlarının oldukça yüksek olması nedeni ile bu alanda yapılacak yatırım ilk kurulum maliyetini birkaç yıl içerisinde amorti edebilmektedir. Sulama ihtiyacının yaz dönemlerinde artması ve aynı dönemin elektrik üretimi açısından en uygun zaman olması da ayrıca sistem verimliliğini artırmaktadır.

Güneş Enerjisine Yatırım Yapmak İsteyenlerin Yararlanması Gereken İllere Göre Güneşlenme Süreleri Tablosu

İLLERE GÖRE GÜNEŞLENME SÜRELERİ
İL Güneşlenme Süresi (saat-yıl) Radyason Değeri (KWh/m2-yıl) İL Güneşlenme Süresi (saat-yıl) Radyasyon Değeri (KWh/m2-yıl)
Adana 2,953 1,564 İstanbul 2,446 1,612
Adıyaman 2,961 1,595 İzmir 2,986 1,496
Afyonkarahisar 2,705 1,557 Karabük 2,402 1,369
Ağrı 2,778 1,570 Karaman 3,007 1,660
Aksaray 2,886 1,578 Kars 2,537 1,472
Amasya 2,427 1,392 Kastamonu 2,394 1,364
Ankara 2,611 1,473 Kayseri 2,842 1,588
Antalya 3,011 1,646 Kırıkkale 2,648 1,460
Ardahan 2,310 1,472 Kırklareli 2,628 1,321
Artvin 2,124 1,409 Kırşehir 2,769 1,509
Aydın 3,011 1,557 Kilis 2,975 1,575
Balıkesir 2,686 1,418 Kocaeli 2,373 1,329
Bartın 2,376 1,307 Konya 2,898 1,608
Batman 2,873 1,576 Kütahya 2,559 1,490
Bayburt 2,398 1,529 Malatya 2,873 1,599
Bilecik 2,424 1,412 Manisa 2,840 1,486
Bingöl 2,719 1,592 Kahramanmaraş 2,913 1,610
Bitlis 2,690 1,604 Mardin 3,033 1,588
Bolu 2,402 1,416 Muğla 3,040 1,587
Burdur 2,944 1,631 Muş 2,686 1,591
Bursa 2,515 1,393 Nevşehir 2,834 1,537
Çanakkale 2,807 1,375 Niğde 2,930 1,620
Çankırı 2,514 1,432 Ordu 2,263 1,303
Çorum 2,511 1,419 Osmaniye 2,954 1,555
Denizli 2,931 1,591 Rize 2,124 1,403
Diyarbakır 2,613 1,473 Sakarya 2,358 1,342
Düzce 2,362 1,344 Samsun 2,314 1,335
Edirne 2,697 1,319 Siirt 2,828 1,591
Elazığ 2,829 1,588 Sinop 2,347 1,328
Erzincan 2,595 1,555 Sivas 2,653 1,538
Erzurum 2,504 1,393 Tekirdağ 2,606 1,337
Eskişehir 2,479 1,472 Tokat 2,464 1,431
Gaziantep 2,978 1,582 Trabzon 2,132 1,394
Giresun 2,285 1,435 Tunceli 2,716 1,579
Gümüşhane 2,349 1,500 Şanlıurfa 3,033 1,586
Hakkari 3,508 1,610 Şırnak 2,975 1,601
Hatay 2,997 1,536 Uşak 2,789 1,540
Isparta 2,858 1,612 Van 3,070 1,652
Iğdır 3,340 1,487 Yalova 2,424 1,342
İçel 3,015 1,614 Yozgat 2,683 1,494
Zonguldak 2,380 1,313

 Bu Ürünü Neden Bizden Satın Almalısınız?


POWER ENERJİ olarak Güneş Enerjisi Solar sektöründe akla gelen, güvenilir ilk firmalardanız. Bu güveni oluşturmamız kolay olmadı dolayısı ile kalitesiz ürünler (ucuz ürünler) satarak bize olan güveni zedeleyemeyiz. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli hususları aşağıda belirttik. Bizi tanımak ve  daha önce yaptığımız işleri incelemek isterseniz REFERANSLARIMIZ için tıklayın.


- Satışa sunduğumuz ürünlerin, Garantili Ürünler olduğunu,
- Ürün veya hizmet satışı sonrasında Teknik konularda MUHATAP bulabileceğinizi,
- Kurulum dahil Satışlarda Ürün Montajları, Alanında DENEYİMLİ Teknik Personelimiz tarafından yapılacağını,
- Kurulum dahil Satışlarda Ürün Garantileri ile beraber 2 YIL SERVİS GARANTİSİ verdiğimizi,

bilmenizi isteriz.

Sosyal Medyada POWER ENERJİ

YouTube Kanalımız

Facebook Sayfamız

İnstagram Hesabımız

Twitter Hesabımız

GooglePlus Hesabımız

E-Mağazamızdaki Ürünler

Güneş Panelleri (165 Watt, 250 Watt, 275 Watt,300 Watt Solar Paneller)

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Sistemleri ( On Grid /Şebekeye Bağlı Sistemler)

Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketleri ( Off - Grid/ Akülü Sistemler)

Güneş Enerjili Sulama Sistemleri (Dalgıç Pompa Çalıştırma)

UPS Güç Kaynakları( Online Ups 3kVa- 20 kVa)

Rüzgar Türbinleri

İnverterler (Ongrid İnverter - Off Grid İnverter)

Jel Aküler

Dalgıç Pompa ve Motorlar

  1. mustafa dedi ki:

    mrh aydın soke de oturuyorum gunes paneli tarlası kurmak veyada arazime kurdurmak istiyorum yardımcı olurmusunuz tsk

  2. mustafa dedi ki:

    gunes paneli tarlası kurmak veyada kuracak yatırımcı arıyorum ne yapmam gerekiyor birde aranılan sartlar nelerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir