Yenilenebilir Enerji Kaynakları Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi

Bu yazı Yenilenebilir Enerji kaynakları nelerdir, Güneş enerjisi elektrik üretimi, rüzgar enerjisi elektrik üretimi, solar enerji elektrik sistemleri hakkında olacaktır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir

Paylaş

Güneş Enerjili Pompa

Yenilenebilir Enerji Kaynakları nelerdir?, Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi, Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları  kullanım alanları gibi konular hakkında bilgi vereceğiz.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları, sürekliliği olan doğal süreçlerdeki var olan enerji kaynaklarında elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynakları‘na örnek güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.

Fosil yakıtlar milyonlarca yıl boyunca çürüyen bitki, hayvan, dinozor vb. canlılar ve basınç etkisinin birleşimi ile oluşmuştur. Oluşmaları oldukça uzun bir süre aldığı ve tüketimleri de çok daha hızlı şekilde gerçekleştiği için bu yakıtlar için kısa vadede yenilenebilir olarak adlandırılmaz.

Güneş Paneli Fiyatları + Güneş Paneli Fiyatları

Kaynaklarının azalması ve buna bağlı olarak fiyatlarının sürekli yükselmesinin yanında yakılmaları sonucunda çevreye de zarar vermektedirler.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi

İçindekiler

Çevreye verdikleri zarara ek olarak, fosil enerji kaynakları her geçen gün hızla tükenmekte. Enerji tüketiminde bu hızla devam edersek fosil yakıtların 50 sene gibi kısa bir sürede tükeneceği öngörülüyor.

Power Enerji Güneş Enerjili Sulama Sistemleri

Bu sebeple, ilerici enerji üretimi gitgide yenilenebilir kaynaklara doğru kayıyor. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm enerji süreçlerini daha sürdürülebilir bir hale getirmemiz şart.

Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları Nelerdir?. Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Elektrik Üretimi

Sürdürülebilir enerji, enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli olan kaynakları tehlikeye atmadan üretilen enerjiye denir. Bunun için en geçerli yöntem de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktır.

Yenilenebilir enerjiyi basitçe şu şekilde tanımlanabilir: Üretimi için sürekli devam eden doğal süreçlerden faydalanan, üretim için kullandığı kaynakların tükenme hızından çok daha kısa sürede kendini yenileyebilen enerji.

İnverter Fiyatları + İnverter Fiyatları

Yani kaynağı asla tükenmediği (sürdürülebilir olduğu) gibi, doğal süreçlerle ortaya çıktığından çevreye üzerinde yarattığı etkiler önemsiz bir seviyede kalmaktadır.

Yenilenebilir enerjinin çeşitleri, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik ve biokütle enerjisi olarak sayılabilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları, doğada bulunan sürekliliği olan enerji kaynaklarından elde edilen enerjiler aşağıda listelenmiştir.

 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Hidrolik Enerjisi
 • Biyokütle Enerjisi
 • Hidrojen Enerjisi

tablo

Jel Akü Fiyatları + Jel Akü Fiyatları

Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi

Rüzgâr enerjisinin de ana kaynağı aslında güneştir. Karalar ve denizler farklı ısı hapsetme kapasitelerine sahip olduğundan güneş ışınları karaları ve denizleri aynı derecede ısıtmaz.

Karalar ve denizler arasındaki sıcaklık farkından dolayı oluşan basınç farkı da rüzgârları oluşturur. Yoğun rüzgâr alan yerlerde kurulan rüzgâr türbinleri ile rüzgârın kinetik enerjisi, elektrik enerjisine dönüştürülür.

Rüzgâr enerjisi basınç farklarına olduğu kadar dünyanın dönüşü, yüzey sürtünmesi gibi başka birçok etmene bağlıdır. Çoğunlukla tahmin edilemez olmasından dolayı rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi yakın zamana kadar diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının gerisindeydi.

Şarj Kontrol Cihazı + Solar Kablo

Hem yatırım maliyetlerinin yıllar içerisinde düşmesi, hem de teknolojik gelişmelerle rüzgârın çok daha tahmin edilebilir ve ölçülebilir hale gelmesiyle rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en verimlilerinden bir tanesi olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi

Güneşin kendi enerjisi çekirdeğinde meydana gelen füzyon sayesinde ortaya çıkar. Bu enerjinin bir kısmı güneş ışınları olarak dünyaya ulaşır. Güneş panelleri, güneş ışınlarını toplayarak ısı ve elektrik enerjisine dönüştürür.

Güneş enerjisi 1970’lerden itibaren hız kazanarak su ısıtmadan kamp fenerlerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Çevreye hiçbir zararı olmayan güneş enerjisi öncelerde yüksek maliyeti dolayısıyla çok tercih edilmiyordu.

BağEvi Güneş Enerjisi

Ancak, son yıllarda bu enerji tipinin üretimi için kullanılan araç ve gereçlerin teknolojinin ilerlemesiyle maliyetlerinin azalması, dünyanın güneş enerjisi kullanımı her geçen gün artmakta. Türkiye’de Güneş enerjisinden yılın 10 ayı yararlanmak mümkün.

Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi, en büyük enerji kaynağı olan güneş ten elektrik üretilmesine verilen isimdir. Güneş ışığında yer alan enerji torbacıkları yani “Foton”lar yer yüzüne inerek solar güneş paneli yüzey alanında tepkimeye neden olur. Bu tepkime sayesinde güneş paneli hücrelerinde meydana gelen akım sayesinde güneş paneli elektrik üretir.

Güneş Enerji Sistemleri

Güneş Enerji Sistemleri fiyatı, maliyeti, kurulumu, Güneş Paneli

Güneş Enerjisi ile üretilen enerji farklı alanlarda kullanılabilir. Bu nedenle kullanım alanları şöyledir.

Akülü (Bataryalı) Off Grid Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi
Şebeke Uyumlu Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemi ( On Grid )
Ges; Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santralleri ( Enerji Tarlaları)
Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemleri
Güneş Enerjili Tabela Aydınlatma Sistemleri
Güneş Enerjili Kamera Güvenlik Sistemleri
Güneş Enerjili Trafik Uyarı Levhaları

165 watt, 250 watt, 265 watt, 270 watt,275 watt,280watt,300 watt,310 watt,güneş paneli fiyatları

165 watt, 250 watt, 265 watt, 270 watt,275 watt,280watt,300 watt,310 watt,güneş paneli fiyatları

Jeotermal Enerji

Jeotermal, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır.

Jeotermal enerji bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak birçok farklı amaçla kullanılabilir.

İnsanlar yüzyıllardır jeotermal suları banyo ya da mutfaklarında kullanmaktadırlar. Aynı zamanda, bir başka yenilenebilir enerji türü olan güneş enerjisinden, elektrik üretimine benzer olarak, jeotermal kaynaklardaki sıcak suyun oluşturduğu buhar ile çalışan türbinler sayesinde elektrik üretilir.

Isıtma, soğutma uygulamaları ya da proses ısısı temini hatta turizm geliri bile sağlaması gibi özellikleriyle jeotermalin çok yönlü bir kaynak olduğu söylenebilir.

Türkiye jeotermal enerji kaynakları açısından şanslı bir ülkedir ve dünya üzerinde bu enerji türünü yoğun olarak kullanan ilk 5 ülke arasında yer almaktadır.

Hidroelektrik Enerjisi

Hidroelektrik enerjisi üretimi için akan suyun gücü kullanılır. Suyun akış gücü, bir akarsudan elde edilecek enerji miktarını belirler. Suyun akışının yarattığı kinetik enerji su kanalları vasıtasıyla türbinlere iletilmesi ve suyun türbinlerin pervanelerini döndürmesiyle elektrik enerjisine dönüştürülür.

Özellikle yüksekliğin fazla olduğu yerlerde suyun akış hızı da fazla olacağından buralar hidroelektrik enerji üretimi için idealdir.

aslanta baraj1

Tüm diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi, sera gazı salınımı yaratmaması ve doğada bulunan kaynakları tüketmeden kullanmasıyla hidroelektrik enerjisi de dünyamıza zararı olmayan bir enerji türüdür.

Ayrıca bu enerji türü enerji üretiminin yanında, yerleşim yerlerine su saplama ya da tarım arazilerini sulama gibi artılarıyla santrallerin kurulduğu birçok bölgeye fayda sağlamaktadır.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi, her türlü organik atıktan, bitkiler, otlar, yosunlar ve alglerden elde edilebilir. Bitkilerin yakılması ya da hayvan atıklarının enerji üretimi için kullanılması biyokütle enerjisinin en geleneksel çeşitleridir.

Bu enerji türü insanlık tarihinde bolca kullanılmıştır ve az gelişmiş toplumlarda daha sık kullanılan bir enerji türüdür. Biyokütle enerjisi için daha gelişmiş yöntemler de bulunmaktadır.

Hayvansal ve bitkisel kaynaklardan biyodizel, biyoetanol gibi yakıtlar üretilebilmektedir. Bu yakıtlar fosil yakıtlar gibi atmosferde karbondioksit artışına sebep olmaz.

Ayrıca biyokütle enerji üretimi dışında yapı malzemesi ya da geri dönüşümlü kâğıt ve plastik üretimi için de kullanılabilir.

POWER ENERJİ

info@powerenerji.com

Tel & Whatsapp: 0532 745 27 63

 1. Dilmac Yucel dedi ki:

  Rüzgar enerjisi sistemleri maliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

 2. Nurcan Batuk dedi ki:

  500 kW Güneş Enerji Santrali Kurulumu ve Maliyeti

 3. burcu seviner dedi ki:

  Türkiye´de bu tarz enerji alternatiflerini görmek mutluluk veriyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir